Terug gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30 Hal P op Plinius

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

Algemeen bestuur

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Patrimonium

Mobiliteit, Leefmilieu en Sport

Economie, Citymarketing en Landbouw

Financiën, Begroting en Erfgoed

Openbare werken, Onderwijs en Werk

Sociale Zaken

Initiatiefrecht